จังหวัดอุดรธานี-แควการทำศึก-แม่น้ำปาว-ลำน้ำ | www.kodsana.work 

จังหวัดอุดรธานี-แควการทำศึก-แม่น้ำปาว-ลำน้ำ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:23:58 น. เข้าชม 154 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคสุริยาออกเบี่ยงนอกเหนือและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการกลุ่มธานีภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับพาราเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นภาราประธานของหัวพาราฝ่ายทิศเหนือดั่งเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายทิศอุดร คือ เมืองกุมภวาปี นครหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กิโลเมตร มีขอบเขตกะ 11,730 ตารางกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือ และยังมีแหล่งความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์แบบ จ.อุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีแถวดูแลโล่งใหญ่หัวในประเทศ ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นสูญสิ้นกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมและทางถนนของภาคดวงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคตะวันออกเบี่ยงทิศอุดรและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายรวมตัวและจารีตภาคสุริยาออกทแยงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีพบว่า อาณาเขตตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นธานีอุดรธานีในสมัยปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนวิชาประวัติศาสตร์เดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพจดสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรซูฮกในแวดวงเล่าเรียนเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างมณฑลว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่บุรีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความพัฒนาในลำดับขั้นสูง และอาจสอนความเจริญเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ดุจยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่ายอดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ภูมิประเทศที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยประวัติศาสตร์ของสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่ออุดรธานีเกิดในพงศาวดารแต่ดั่งใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นเมืองอุดรธานีอุบัติในประวัติศาสตร์จนถึงราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ขณะพยู่ห์ไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรพาราหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นนครที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีจังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการทำศึก เอิ้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลนครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) หมู่เจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ขัดขืนกับกองทัพไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี สัมพันธ์มาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีกิริยาอาการจะรุนแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศอุดรธานีก็ยังไม่มีขึ้นชื่อ ปางแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากลูกฝรั่งเศลปรารถนาลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม ร้องเรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะอนุรักษ์รัฐไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามมณฑลสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเสมออยู่ที่มณฑลจังหวัดหนองคาย อันเป็นมณฑลสูญสิ้นกลางของหัวภาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งบุรีอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ***งจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม เนื่องมาจากมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองเข้าใจปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบงการให้ตั้งหมดไปมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยประจวบเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความกระชับและการภาราระหว่างมณฑล อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อประเทศเมื่อเดาปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนการดำเนินงานจากรูปแบบสมบูรณาญาอำนาจอันชอบธรรมราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรปฏิบัติงานราชการผืนดิน เลิกล้มการดูแลในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงมากเกินเฉพาะเมืองและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอเพียงเมือง "อุดรธานี" เพียงนั้น แบบไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงโครงสร้างของหมดไปกลางการคุ้มครองในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยดูแลงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 ฯลฯ อู่ท่องสัญจรทางธรรมชาติ[แก้] สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง สวนธารณะหนองเข้าใจ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ชั้นในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนเหตุการณ์ในอดีตภูพระบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยรักษาอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,ทำนบลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บถ้อยคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มรักษาสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักภาราเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ.ประเทศอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.นคร วัดมัชฌิมาวาส อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษา ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อำเภอนคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อำเภอ***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องท่องเที่ยวศิลปธรรมเนียมปฏิบัติระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงเข้าใจ อ.พารา ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดบริเวณวัดพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ แข 3 ของทุกปี งานถนนของกิน สงกรานต์นครจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี เขตสวนหลวงหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานจารีตบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญไฟพะเนียงกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดแถวสวนหลวงหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเรื่องเล่าความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดแถวลานงานการบริหารอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานจารีตบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร อู่จัดจำหน่ายผ้าพื้นพารา บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด ธานีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางประสานการท่องท่องเที่ยวกับจ.ใกล้คู่เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านแถม-หาดตำรา-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานไมตรีจิตร-ท่าไป-ศาลาแก้ว***่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อรังสรรค์เ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถหรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราจังหวัดอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว นครเหตุด้วยเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งภาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราอุดรธานีได้ทำการชำระหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ปลำดับขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีราษฎรไปพักผ่อนและออกศักดิ์กายเป็นผลรวมมาก ทางด้านทิศตะวันตกเลี่ยงนอกเหนือจะมีพระวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินปัจจุบันนี้ เหม็นยางอุดร 2. สวนทั่วไปหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่พลเมืองเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดพท.สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนธารณะสระบัว เป็นสวนสาธารณะเพราะว่าใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอภาราอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกรุกขชาติตกแต่งไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนทั่วไปอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์เป็นนิตย์ธานีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณอติราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งภูและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-น้ำชี-สายธารพรหม-แควเชิญ,เลย-แควเลย-สายธารพอง-ลำน้ำเหือง,อุดรธานี-แม่น้ำสงคราม-แควปาว-สายธารห้วยหลวง,สกลนคร-ลำน้ำการสู้รบ-ลำธารายนต์ง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำน้ำที่ประธานของภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-หนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและจำพวกพืชเตรียมข่าวเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีหน่วยพิทักษ์สวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีคณะพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอธานีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานสิงขรสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด บุรีอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ภารา เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว ที่ทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(ทั้งหมดทำเลที่ตั้งอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.อุดรธานี) ที่ท่องสัญจรล่องแพที่ยิ่งใหญ่[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวจันทร์มิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยปรับปรุงระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันดินห้วยหลวง อ.พาราอุดรธานี สถานที่เด่นทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูเท้า ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาทาอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์ประเทศจังหวัดอุดรธานี อ.ภารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.ภาราอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนประชุมคืบหน้าราม อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีสถูป อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บุญเดือน กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นเรียนรู้และท่องตะลอนเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

การแพทย์จีนเน้นบำบัดที่ต้นเหตุ เห็นผลโดยรวมสูงมากกว่า 92 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้งสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 15 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 100 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 30 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

รับขึ้นทะเบียน อย รับจดทะเบียน อย บริการจดทะเบียนบริษัท บริการจดเครื่องหมายการค้า ดำเนินการให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนได้รับเลข อย. รับประกันคุณภาพและบริการ รับรองผล ผ่าน 100 % รับประกันความรวดเร็ว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? อื่นๆ 23 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 117 ครั้ง

บริการ แต่งหน้าทำผม แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าพรีเวดดิ้ง แต่งหน้าในโอกาสพิเศษ

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? โฆษณา 6 มิ.ย. 2559

ราคา 1,500 บาท

เข้าชม 181 ครั้ง

ช่างแต่งหน้าราคาถูก บริการ แต่งหน้าราคาถูก แต่งหน้าทำผมราคาถูก แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าออกงาน

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 15 มิ.ย. 2559

ราคา 1,500 บาท

เข้าชม 148 ครั้ง

ช่างแต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าราคาถูก ทั้งในและนอกสถานที่

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? สปา สถานเสริมความงาม 19 มิ.ย. 2559

ราคา 1,500 บาท

เข้าชม 148 ครั้ง

บริการ แต่งหน้า แต่งหน้าทำผม แต่งหน้าเจ้าสาว แต่งหน้ารับปริญญา แต่งหน้าออกงาน

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? สปา สถานเสริมความงาม 6 มิ.ย. 2559

ราคา 1,500 บาท

เข้าชม 170 ครั้ง

ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงไพ่ออราเคิล ดูดวงความรัก การเงิน การงาน

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? โฆษณา 26 มิ.ย. 2561

ราคา 299 บาท

เข้าชม 145 ครั้ง

แบบบ้านน็อคดาวน์ยกสูงทรงปั้นหยา สีน้ำตาล ราคาถูก ยกสูง 2 เมตร 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ด้วยประสบการณ์การสร้างบ้านน็อคดาวน์กว่า 10 ปี จากบ้านน็อคดาวน์วชิระ พิจิตร

(ลงโฆษณาฟรี พิจิตร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 10 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 126 ครั้ง

รับสร้างสระว่ายน้ำ ราคาถูก รับสร้างสระว่ายน้ำในบ้าน สระจากุซชี่ สระนวดตัว รับเหมาสร้างสระว่ายน้ำในรีสอร์ท ทั่วประเทศ รับสร้างสระสปา outdoor รับสร้างสระน้ำร้อน

(ลงโฆษณาฟรี นนทบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 28 ก.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 12 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:23:58 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com