เหม็นยางอุดร | www.kodsana.work 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 23:20:33 น. เข้าชม 208 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏมณฑลลุ่มน้ำแอมะซอน มณฑลบราซิลและบ้านเมืองเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นพาราเอิ้นว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ใหญ่ร้องไห้ ตราบใดปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางรอบรู้นำมาดูหมิ่นดำของดินสอได้ จึงอื้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์แสงใช้ในแว่นแคว้นประเทศอังกฤษและรัฐประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างเดียว เวทีของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่เก่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของรัฐบราซิล ยางชนิดนี้จึงโด่งดังอื้นว่า ต้นยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการคัดเลือกใช้ตระ***ลยาง เนื่องด้วยผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพางใดนั้น จะขึ้นกับสิ่งของ 3 อย่าง คือ พันธุ์ สภาพห้อมล้อม และการปรับตัวของประเภทเข้ากับสภาพห้อมล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะเลือกตั้งปลูกยางชนิดใดนั้น ควรตั้งมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ให้พืชผลสูงสุดและมีความสมควรสมกับสภาพห้อมล้อมในทำเลที่ตั้งของเกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการพิจารณาตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. พินิจพิเคราะห์ว่าพื้นที่ปลูก มีสภาพห้อมล้อมใดที่ไม่ควรสม เป็นข้อแคบที่มีความดุเดือดเลือดพล่านมากน้อยพางใด ทำได้แต่งได้หรือไม่ และส่งผลชนต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยแค่ใด เช่น เป็นพท.ที่มีการระบาดของโรคใดดุเดือด เขตที่มีลมแรง หรือทำเลที่ตั้งมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พินิจพิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานเป็นนิตย์ชนิดแต่ละกลุ่มจากเอกสารคำชักจูงเหม็นยางอุดรจำพวกยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยเฉพาะสัณฐานที่ปวกเปียกต่อสภาพห้อมล้อมที่เป็นข้อขีดคั่นแล้วคัดลงคะแนนเสียงกลุ่มที่ทำเป็นปลูกในทำเลที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. ลำดับสูง-ต่ำที่ของจำพวกที่ให้ผลิตภัณฑ์สูงจากงานพิมพ์คำพินิตพันธุ์ยาง แล้วลงคะแนนตระ***ลที่ให้พืชผลดีเลิศนัยว่าเป็นประเภทที่ควรเหตุด้วยปลูกในเขตดังกราบทูล ปัจจัยเหม็นยางอุดรสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อวิเคราะห์ในการเลือกกลุ่มยาง สภาพโอบล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตกสิกรรม และสภาพห้อมล้อมในพท.ปลูก ซึ่งการชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวพันผลผลิตยางนั้น เป็นสิ่งของที่เชี่ยวชาญแก้ปัญหาและแปรได้ ดังนั้นชาวนาจึงควรประพฤติตามคำแนะนำเพราะก่อสร้างผลจบสิ้นในการปลูกยาง ส่วนสภาพห้อมล้อมในตำแหน่งที่ตั้งปลูกจัดเป็นสิ่งของบังคับหรือวัตถุที่ปราศจากโอกาสเลือก แก้ไขปัญหาและผันแปรได้ยาก แต่มีอำนาจครอบงำต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดลงคะแนนเสียงประเภทยางจึงต้องนำเหตุนี้ มาใช้ในการพินิจการลงคะแนนจำพวกยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพพื้นที่ ชนิดและสมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำเอา มีความสมควรสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน จำพวกยางบางกลุ่มให้ผลิตผลได้ดีในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์แบบสูง แต่ครั้นนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตภัณฑ์ ลดลงหรือมีการผันแปรรูปพรรณสัณฐานของชนิด ในขณะที่บางชนิดการให้ผลิตภัณฑ์ไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพห้อมล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม สมบูรณ์แบบมากน้อยพางใดและชำระได้หรือไม่ ในกรณีที่เกลาไม่ได้ควรลงคะแนนจำพวกยาง ใดที่สมสมกับเขตปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพทำเลที่ตั้งที่มีรูปพรรณสัณฐานเป็นดินเหนียวหนืด มี การถ่ายเทน้ำเลว ควรเลือกตั้งปลูกกลุ่มยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางใคร่ดินที่ด้านดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพื่อให้ให้ รากสามารถยึดเกาะได้ดุจมั่นคง การปลูกยางในภูมิประเทศที่กล้าดินตื้น จะทำเอาต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในภูมิประเทศดังบอก ควรจะเลือกตั้งกลุ่มยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเท่ากัน ลำดับขั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพพท.เหมาะสมสมเพราะว่าการปลูกยาง ขั้นน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางพันธุ์ที่กสิกรสามารถออกเสียงปลูกได้ ความลาดชันของทำเลที่ตั้ง ตระ***ลยางโดยถ้วนทั่วไม่เหมาะสมสมที่จะนำไปปลูกในภูมิประเทศลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ตำแหน่งที่ตั้งเป็นควนเขา เพราะจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มโยก เพราะว่าแตกกิ่ง และทรงพุ่มในตำแหน่งสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางพันธุ์จึงไม่สมควรสม เพราะว่าปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชัน แต่มียางบางพันธุ์พอเหมาะสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพเขต ดังพูด 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละเขต ชนิดและความดุเด็ดเผ็ดมันในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาวะ ที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะทำความเข้าใจและพินิจพิเคราะห์ดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง ระบาดอยู่ในระดับร้ายแรงมากน้อยพ่างใด เหตุด้วยที่จะได้พิพากษาใจเลือกกลุ่มยางที่ค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรความดุเด็ดเผ็ดมันของลม ลมเป็นเค้ามูลประธานของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพื้นที่ปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กิโลเมตรต่อชม. (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี นับว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ล่อแหลมต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยตลอดแล้วในภูมิประเทศปลูกยางของรัฐไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย ยกเลิกพื้นที่ในบางธานีของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางจังหวัดในภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือ เช่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความสาหัสของลมในลำดับชั้นปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกตั้งตระ***ลยางปลูกในภูมิประเทศจังหวัดต่าง ๆ แผนกนี้ต้องพิจารณาออกเสียงตระ***ลที่ค้านลมได้ดี รูปร่างประจำพันธ์ สัณฐานบ่อยจำพวกที่จะต้องนำมาดูควบคู่กับสภาพห้อมล้อม เพื่อใส่ไฟสมสมใน การจดจำพวกยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลิตผล การวิเคราะห์ผลผลิตว่าดีมากน้อยพางใดจะวิเคราะห์เป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มให้และลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ กราบทูลคือ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตภัณฑ์ยางบางประเภท อาจจะให้ผลิตภัณฑ์ต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลิตภัณฑ์สูงได้ ผลิตกรรมในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตกรรมได้ดี นัยว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลฉลอง 2จากการปลูกยาง ผลผลิตในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เนื่องจากไม่มีมรสุมจากฝน ควรจะเป็นพันธุ์ที่ผลเก็บเกี่ยวลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่วิธีไรก็ตามชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องจากจะทำเอาเปรียบเปรยต่อการให้ผลผลิตและการเจริญเจริญของต้นยางในระยะต่อมาผลผลิตขณะใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นกลุ่มที่แถมพืชผลได้มากเมื่อมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการโตขึ้นเติบโตของต้นยาง กลุ่มยางที่มีการเจริญเจริญงอกงามเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายถึงว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ส่วนการเติบโตเจริญงอกงามระยะระหว่างกรีดจะเชื่อมพันกับการให้ผลผลิตเพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการพัฒนาเติบโตจึงต้องพินิจทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม จำพวกยางแต่ละชนิดจะมีรูปร่างการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจดระยะปลูก โดยกลุ่มยางที่มีลักษณะการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างขวางและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรธานีความหนาเปลือกหุ้ม ปกจัดเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ของต้นยาง ด้วยเหตุว่าเป็นแหล่งให้ผลิตผลต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความควรสมที่สมสมทั้งเปลือกหุ้มเดิม (ปรับ 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ เพราะด้วยเปลือกนอกงอกใหม่ควรพินิจพิเคราะห์กำลังเร็วในการงอกกอปร (ถัวเฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติประเภทยางที่เปลือกไม้บางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละกลุ่มจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางชนิดจะแสดงความเสียหายดุเดือดเลือดพล่านจนไม่เก่งกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางกลุ่มอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความรับมือโรค โรคที่ยิ่งใหญ่ที่เนื่องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรเลือกตั้งตระ***ลที่จัดการโรคที่กระจัดกระจายรุนแรงในทำเลที่ตั้งปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม สัณฐานทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญต่อการคัดค้านลม ตามปกติสัณฐานทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะปวกเปียกต่อการกระโชกของลมที่ทำให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในทำเลที่ตั้งขีดคั่น ในกรณีที่ใคร่ปลูกยางในทำเลที่ตั้งที่ไม่สมควรสมบางประการ เช่นทำเลที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น เขตที่มีลำดับขั้นน้ำใต้พิภพสูงและพท.ลาดชัน จะต้องออกเสียงจำพวกยางที่ทำได้ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศที่ไม่สมควรสมนี้ได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศพวกนี้จะมีผลต่อการเติบใหญ่เติบโตและผลผลิตต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรธานีการตอบสนองต่อจำนวนต้นปลูกในแปลงในกรณีที่อยากปลูกต้นชิดซึ่งมีผลรวมต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ เติบใหญ่โตขึ้นและผลิตภัณฑ์มากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงบ่ายกลุ่มยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าทางเปลือกหุ้มแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางกายพิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาพางเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเหตุ เช่น ประเภท ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบล้อมและสภาพดินที่ไม่สมควรสม ซึ่งอาจเกิดจากเค้ามูลใดเหตุผลเอ็ดหรือหลายเหตุผลร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับจำพวกยางที่เป็นเปลือกหุ้มแห้งง่าย ตระ***ลยางที่ชักชวนให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการกสิกรรม ได้จัดทำคำพินิตจำพวกยางแก่ชาวไร่ทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข้อมูลจากผลงานศึกษาวิจัยการปฏิรูปตระ***ลยาง เพราะด้วยแนะนำตระ***ลยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นอาทิมา แต่เนื่องมาจากประจุบันไม้ต้นยางพารามีความยิ่งใหญ่วิธียิ่งต่อการวิวัฒน์อุตสาหกรรมไม้ของบ้านเมือง เป็นเหตุให้เกษตรกรได้รับผลชดเชยจากผลิตผลเนื้อไม้แถมขึ้น ดังนั้นคำชักจูงชนิดยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้เปลี่ยนคำชักนำจากเดิม โดยแบ่งจำพวกยางแนะนำเป็น 3 สังคม คือ ประเภทยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง กลุ่มยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง และชนิดยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้สูง เพราะให้ชาวนาลงคะแนนประเภทได้ตามจุดหมายของการปลูก กลุ่มยางที่ชักจูงให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 ภาคีตามจุดประสงค์ของการปลูก ดังนี้ แวดวง 1 ชนิดยางผลิตผลน้ำยางสูง เป็นกลุ่มที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลัก การลงคะแนนเสียงปลูกกลุ่มยางในกลุ่มนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตกรรมน้ำยาง สังคม 2 จำพวกยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นประเภทที่ให้ทั้งผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงและมีการพัฒนาเจริญดี รูปร่างต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดรธานี แวดวง 3 พันธุ์ยางผลิตผลเนื้อไม้สูง เป็นประเภทที่ให้ผลิตผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการโตขึ้นโตขึ้นดีมาก ลักษณะต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลิตผลน้ำยางจะอยู่ในขั้นต่ำกว่ากลุ่มยางในแวดวงที่ 1 และ 2 เหมาะเพราะด้วยเป็นตระ***ลที่จะปลูกเป็นสวนป่าเหตุด้วยการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางในแต่ละภาคีที่ชักจูง จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดของข้อมูล ดังนี้ เหม็นยางอุดร ประเภทยางชั้น 1 ชักชวนให้ปลูกโดยไม่แคบเนื้อที่ปลูก ชนิดยางในชั้นนี้ได้ผ่านการทดลองและเล่าเรียน รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ ทำนองรอบคอบ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางชั้น 2 ชักนำให้ปลูกโดยกำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละประเภทควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ พันธุ์ยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเล่าเรียนรูปพรรณสัณฐานบางอย่างเพิ่มเติม ชาวนาที่มีความต้องการจะคัดเลือกปลูกกลุ่มยางชั้นนี้ควรรับคำชักนำจากสถาบันวิจัยยาง

ประกาศอัพเดท

รับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง กั้นห้อง และซ่อมแซม รับงานและลงมือทำเองทุกงาน

(ลงโฆษณาฟรี สมุทรปราการ) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 23 ส.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 358 ครั้ง

ร้าน THE LABEL รับผลิต ป้ายทอ ป้ายพิมพ์ ป้ายกระดาษ สำหรับติดสินค้า

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้าเสื้อผ้าสตรี 2 ต.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 212 ครั้ง

ไม่จำเป็นต้องล่าแล้ว!เบอร์บาตอฟชี้แมนยูกาชื่อแข้งคนไหนทิ้ง

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬาฟุตบอล 12 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

ให้เช่าเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องสกัดคอนกรีต ติดต่อ นนท์ 089-6616557

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 10 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - บันเทิง เพลง ดนตรีภาพยนตร์ 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

ยิ่งเจริญเครน บริการให้เช่ารถเฮี๊ยบ รถเครนขนาด 16 ตัน 20 ตัน 25 ตัน 30 ตัน 35 ตัน 45 ตัน 50 ตัน 80 ตัน

() - รถ ยานพาหนะอื่นๆ 4 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

4 องค์ประกอบหลักที่จะทำให้คุณมีรายได้หลัก 1,000,000 ได้จากธุรกิจ moomall

() - ธุรกิจ งานธุรกิจเสริม 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 5 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1164 ครั้ง

Lenovo Legion Phone มือถือที่เกิดมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะ จะเปิดตัว 22 กรกฏาคมนี้

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ 11 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

Xiaomi ประเทศไทย แนะนำ Redmi 9A ครั้งแรกในเมืองไทยในราคา 2,799 บาท

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ 11 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 23:20:33 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน