ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี Nursing Home รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 0886664462 | www.kodsana.work 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี Nursing Home รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 0886664462

ลงประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2563 อัพเดทล่าสุด 25 ก.ค. 2563 21:34:54 น. เข้าชม 145 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย
บ้านพักสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลเด็กพิการทางสมอง ทางศูนย์ฯ รับดูแลผู้สูงอายุ เด็กพิการทางสมอง ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยตนเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง อาทิ เช่น พาร์กินสัน หลงลืม อัมพฤกษ์ อัมพาต ให้อาหารทางสายยาง  ดูดเสมหะ แผลกดทับ ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ฯลฯ  โดยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย และเด็กพิการทางสมอง
เกี่ยวกับเรา
ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย เป็นบ้านพักผู้สูงอายุ และเด็กพิการทางสมอง ที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้าน    สถานที่ บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วย เด็กพิการทางสมอง และการให้บริการที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริบาลผู้ป่วย มามากกว่า 30 ปี ของผู้บริหาร พยาบาลวิชาชีพสุวดี สุขเอียด และทีมงาน ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสารธารณสุข นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาล พร้อมจัดหารถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวก  ในการ รับ-ส่งระหว่าง บ้านและโรงพยาบาล 
สำหรับ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ ทางศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแล และแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ 
สำหรับ เด็กพิการทางสมอง ทางศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย มีกิจกรรม ในการพัฒนาต่างๆ เช่น กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เพื่อพัฒนาให้แก่ เด็กพิการทางสมอง โดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล โดยเฉพาะ 
       
บริการ
ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย รับดูแลฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม พาร์กินสัน ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยแผลกดทับ ฯลฯ
บริการสถานที่พัก มีบริการห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ทำให้รู้สึกสบาย เงียบสงบเป็นส่วนตัว
บริการหัตถการทางการพยาบาล การรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การใช้เข็มเจาะน้ำจากช่องปอด การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดยาเข้าในข้อ การผ่าตัดต่าง ๆ การเย็บบาดแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะ และชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ เป็นต้น 
 
บริการกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหวตามปกติได้มากที่สุด โดยทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ และประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง
 
บริการกิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พูดคุยผู้สูงอายุเล่าเรื่องเหตุการณ์ประทับใจในอดีตของท่านให้ฟัง จะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ยังมีคนชื่นชมในบางส่วนของชีวิตของตนอยู่ การฝึกด้วยอุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดแสดงและหยิบจับของเก่า เพื่อการรำลึกถึงช่วงวัย ในอดีตสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การจับสัมผัสรูปภาพที่นูนสูง เพื่อการรับรู้ในฝึกการสัมผัสพร้อมทั้งการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย ยังรับดูแล และพัฒนาเด็กพิการทางสมอง เด็กพิเศษ เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ ในด้านความคิด-ความอ่าน ต่างๆ เป้าหมาย เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของสมอง  ฟื้นฟูกลับมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
บริการสถานที่พัก และดูแล พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เด็กพิการทางสมอง หรือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with mental retardation) ที่ ทางศูนย์ให้การบริการดูแล คือ เด็กมีความบกพร่องในการทำงานของกระบวนการทางปัญญา และมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัวตั้งแต่ 2 ประการขึ้นไป โดยระดับสติปัญญาจะต่ำกว่า 70 และอาการจะต้องปรากฏก่อนอายุ 18 ปี ตัวอย่างการบกพร่องทางสติปัญญา เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม, กลุ่มอาการเวโลคาร์ดิโอเฟเชียล, กลุ่มอาการของทารกที่ถือกำเนิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์, โรคท้าวแสนปม, ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด, กลุ่มอาการวิลเลี่ยม, กลุ่มอาการฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria), กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี (Prader-Willi Syndrome: PWS)

#ดูแลผู้ป่วย #ดูแลผู้ป่วยติดเตียง #ดูแลผู้สูงอายุ #ดูแลผู้ทุพพลภาพ #ผู้ป่วยติดเตียง #ผู้สูงอายุ #เด็กพิการทางสมอง #บ้านพักผู้สูงอายุ

ติดต่อเรา
ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย 
ที่อยู่ 99/113 หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร 02-1985711  มือถือ 088-666-4462  Line id: chalermpongs
www.yodearhouse.com

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Package ลงประกาศปักหมุด รับโพสต์ลงประกาศแนะนำหน้าแรก แถมลงโพสต์ให้ทั้ง 200 และ 300 เว็บ ฟรี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 25 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 116 ครั้ง

รับโพสต์ Package : โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 19 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 22 ครั้ง

ขายปลีกส่งโบท็อกซ์ลดกรามหน้าเรียว,ฟิลเลอร์เติมเต็ม,ไหมละลาย,กลูต้าฉีด,ยาชาและยาฉีดทุกยี่ห้อของแท้ปลอดภัย

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพอื่นๆ 13 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 9 ครั้ง

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 145 ครั้ง

อยากเป็นนักพัฒนาที่ดิน...ไม่ยาก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - การศึกษาอื่นๆ 21 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 5 ครั้ง

รับโพสต์ Package : ลงประกาศปักหมุด ลงประกาศแนะนำหน้าแรก

() - อื่นๆโฆษณา 21 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง (โพสต์ใหม่ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - ธุรกิจ งานอื่นๆ 25 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 20 ครั้ง

รั้วตาข่ายแรงดึงราคาถูก รั้วแพะ แกะ รั้วล้อมบ้าน รั้วล้อมสวน ช่องถี่เพียง4x4 นิ้ว ลวดญี่ปุ่น คุณภาพเยี่ยม

(ลงโฆษณาฟรี ชัยภูมิ) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 5 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1088 ครั้ง

เทป Underground warning เทปเตือนใต้ดิน

(ลงโฆษณาฟรี ชัยภูมิ) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 14 ต.ค. 2558

ราคา 4,500 บาท

เข้าชม 1234 ครั้ง

ขาย /ให้เช่าบ้านมณีรินทร์วิลเลจ วัดไร่กล้วย เงียบสงบ สะอาด ปลอดภัย รปภ.24 ชม สนามเด็กเล่น น้ำไม่ท่วม ใกล้ห้างและสถานที่สำคัญ

(ลงโฆษณาฟรี ชัยภูมิ) - อสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว 7 พ.ค. 2559

ราคา 2,690,000 บาท

เข้าชม 1161 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : ศูนย์บริบาลบ้านโยเดีย
  • ความต้องการ : บริการ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 25 ก.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 25 ก.ค. 2563 21:34:54 น.
  • ที่อยู่ : 99/113 หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี ปทุมธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0886664462
  • Email : Yodia_carecenter@hotmail.com

ประกาศ/โฆษณาอื่นๆ ของสมาชิกท่านนี้


ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน